Belysning

För att uppnå ett gott resultat, så inleds alla större projekt med en belysningsplan, dvs. en god projekt beskrivning om vad det är vi skall uppnå. Med detta som grund görs sedan en ljusberäkning så att rätt val av armaturer kan göras. Med beräkningen som hjälp så är det sedan möjligt att uppnå det resultat som kunden vill uppnå med sin belysningsanläggning.

När vi projekterar en belysning oavsett var det är någonstans så strävar vi alltid efter att det skall bli en så behaglig arbetsmiljö/boendemiljö som passar den mörka årstiden bra samt att den skall bli så energisnål som möjligt samt att anläggningen skall få en optimal driftsekonomi under sin livscykel. Vi försöker hänga med så gott det går på marknaden med all ny teknik och belysning som kommer varje år, allra helst led som kommer mycket starkt nu. Vi hjälper gärna våra kunder med val av lämpliga belysningsarmaturer samt med ljusberäkningar, payoff/energibesparings kalkyler.