Felsökning

Felsökning och reparationer av elanläggningar är också en del av vår verksamhet. Vi kan göra detta på både fastighets utrustningar och på produktionsmaskiner. Vi passar även då på att ge rekommendationer till kunden om det skulle upptäckas att det finns brister på elanläggningen vid ett sådant uppdrag.