Billies el

kvalitetspolicy

info

vår kvalitetspolicy

Vår ambition är att ständigt förbättra våra arbetsmetoder i syfte att skapa mer lönsamma och långsiktiga relationer för oss och för våra kunder.

Detta innebär att:

  1. Våra kunder skall se ett väl utfört arbete, i alla led, som en självklarhet.
  2. Vi skall upplevas som engagerade, kunniga och kompetenta leverantörer av det vi gör.
  3. Vi skall tillhandahålla en hög servicenivå.
  4. Kvalitetsledningssystemet skall vara enkelt, tydligt och anpassat för praktisk användning.
  5. Vi skall med hjälp av strukturerade arbetssätt ta lärdom av det som sker och därigenom ständigt förbättra företaget.

vår miljöpolicy

Vår policy när det gäller miljön är att vi ständigt skall förbättra vår verksamhets miljöprestanda, så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt samt ekonomiskt rimligt.

Detta gör vi genom att:

  1. Där så är möjligt, samarbeta med leverantörer som har en tydligt uttalad miljöambition och att köpa miljöanpassade produkter till våra projekt.
  2. Minska den för miljön negativa effekten av våra transporter.
  3. Öka vår kunskap och engagemang i miljöfrågor som berör oss.
  4. Kartlägga och följa den miljölagstiftning som berör vår verksamhet.
  5. Vi skall ständigt förbättra vår verksamhet med hjälp av våra rutinbeskrivningar och målformuleringar.

Copyright © 2022 Billies el AB.