Om din lokala elektriker i Södertälje

Billies el är din elektriker i  Södertälje, Huddinge, Nykvarn och Södertörn och registrerades 2003. Innan det arbetade grundaren Mark Abrahamsson, på Scania som maskiningenjör och syftet var att hålla nuvarande elkunskaper kvar. Dessutom saknade jag att arbeta praktiskt med mina händer då jag jobbade som tjänsteman. Då jag har jobbat i 20 år på Scania först som industrielektriker och sedan som eltekniker och avslutningsvis som maskiningenjör, så är detta med allmän el och industriel är något som vi i firman behärskar väl.

Från och med augusti 2008, började jag arbeta heltid med min nuvarande elfirma. Den har utvecklats fint sedan dess med många nöjda återkommande kunder. Vi gör arbeten i hela Storstockholmsområdet, Södertälje, Järna, Nykvarn och på Sorundasidan av Södertörn.

Jag måste också klargöra att jag inte är partiledaren för Nationaldemokraterna samt att jag inte delar deras åsikter i den politik som dom representerar. Han som är ledare för dem har ett snarlikt namn som mitt.

Tveka inte att kontakta oss för hjälp och information. Vill du ha referenser så är det bara att du hör av dig om du är en ny kund och undrar vilka vi är och vad vi klarar av. Beroende vilken typ av kund du är så kan vi ge dig referenser från privatpersoner, bostadsrättsföreningar, samfälligheter och företag.

Kvalitetspolicy

Vår ambition är att ständigt förbättra våra arbetsmetoder i syfte att skapa mer lönsamma och långsiktiga relationer för oss och för våra kunder.

Detta innebär att:

  1. Våra kunder skall se ett väl utfört arbete, i alla led, som en självklarhet.
  2. Vi skall upplevas som engagerade, kunniga och kompetenta leverantörer av det vi gör.
  3. Vi skall tillhandahålla en hög servicenivå.
  4. Kvalitetsledningssystemet skall vara enkelt, tydligt och anpassat för praktisk användning.
  5. Vi skall med hjälp av strukturerade arbetssätt ta lärdom av det som sker och därigenom ständigt förbättra företaget.


Miljöpolicy

Vår policy när det gäller miljön är att vi ständigt skall förbättra vår verksamhets miljöprestanda, så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt samt ekonomiskt rimligt.

Detta gör vi genom att:

  1. Där så är möjligt, samarbeta med leverantörer som har en tydligt uttalad miljöambition och att köpa miljöanpassade produkter till våra projekt.
  2. Minska den för miljön negativa effekten av våra transporter.
  3. Öka vår kunskap och engagemang i miljöfrågor som berör oss.
  4. Kartlägga och följa den miljölagstiftning som berör vår verksamhet.
  5. Vi skall ständigt förbättra vår verksamhet med hjälp av våra rutinbeskrivningar och målformuleringar.